علیرضا خزائی در حال بارگذاری

ديدار مهندس عليرضا خزائي با جمعی از صنعتگران و معدنکاران پرتلاش کشور در محل خانه معدن ایران

📌مهندس عليرضا خزائي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري، اسلامشهر، شميرانات و پرديس 📝كد

ادامه مطلب

ديدار و گفت و گوي مهندس عليرضا خزائي با جناب مهندس بهرامن رئيس خانه معدن ایران

📌مهندس عليرضا خزائي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري، اسلامشهر، شميرانات و پرديس 📝كد

ادامه مطلب

ديدار و گفت و گوي مهندس عليرضا خزائي با جناب حاج علاء ميرمحمدصادقي نماينده حضرت امام خميني در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامی

📌مهندس عليرضا خزائي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري، اسلامشهر، شميرانات و پرديس 📝كد

ادامه مطلب

ديدار مهندس عليرضا خزائي با جمعی از صنعتگران و معدنکاران پرتلاش کشور در محل خانه معدن ایران

📌مهندس عليرضا خزائي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري، اسلامشهر، شميرانات و پرديس 📝كد انتخاباتي: ٤٤٥٦

ديدار و گفت و گوي مهندس عليرضا خزائي با جناب مهندس بهرامن رئيس خانه معدن ایران

📌مهندس عليرضا خزائي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري، اسلامشهر، شميرانات و پرديس 📝كد انتخاباتي: ٤٤٥٦

ديدار و گفت و گوي مهندس عليرضا خزائي با جناب حاج علاء ميرمحمدصادقي نماينده حضرت امام خميني در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامی

📌مهندس عليرضا خزائي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري، اسلامشهر، شميرانات و پرديس 📝كد انتخاباتي: ٤٤٥٦

ديدار و گفت و گوي مهندس عليرضا خزائي با یحیی آل‌اسحاق رئيس پيشين اتاق بازرگانی، صنایع و معادن

📌مهندس عليرضا خزائي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري، اسلامشهر، شميرانات و پرديس 📝كد انتخاباتي: ٤٤٥٦

ديدار و گفت و گوي مهندس عليرضا خزائي با جناب حاج ابوالقاسم شفيعي رئيس انجمن سنگ ایران و دكتر بهرام شكوري رئيس كميسين معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران

📌مهندس عليرضا خزائي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري، اسلامشهر، شميرانات و پرديس 📝كد انتخاباتي: ٤٤٥٦